Orientering om udfald på vCatch serveren

På grund af sikkerhedsbrud i centraladministrationen og blokeringen af al kommunikation ind og ud af landet fra administrationens servere, er det ikke muligt at sende meldinger via vCatch.

Hvis I er i gang med en tur, forsættes registreringen i vCatch, hvorefter der sendes, når det igen er muligt. Anløbes der havn, så udfylder i havnemeldingen normalt, men det er ikke muligt at lave endelig aflevering og afslutte turen, så længe der ikke kan kommunikeres med serveren. vCatch registrering kan derfor undlades på den nye tur, indtil der igen kan kommunikeres med serveren. Når det igen er muligt at sende meldinger, afsluttes turen, og der sendes afrejse melding med retvisende afrejse information for den nye tur. Da implementeringsperioden først udløber d. 30. april, er det frivilligt om man vil foretage efterregistrering af tidligere slæb/aktiviteter/fangster, eller om man vil begyndende fra det tidspunkt, hvor det igen er muligt at kommunikere med serveren.

Det vil på https://www.gflk.gl fremgå, når der igen er åbent for kommunikation på serverne.

For yderligere oplysninger kontakt Grønlands Fiskerilicenskontrol på tlf. 34 50 00 eller via e-mail gf**@na***.gl

Scroll to Top