Fiskeriperioden for stenbiderhunner udløber i forvaltningsområderne 1Bb, 1D og 1F d.16. juni

Fiskeriperioden for stenbiderhunner udløber for både erhvervsmæssigt og ikke-erhversmæssigt fiskeri i forvaltningsområderne 1Bb, 1D og 1F d.16. juni 2022, kl. 23.59.

Den 16. juni er derfor den sidste indhandlingsdag for rogn og stenbiderhunner fanget i disse områder.

For yderligere oplysninger kontakt Grønlands Fiskerilicenskontrol på tlf. 34 50 00 eller via e-mail gflk@nanoq.gl

Scroll til toppen