Indberetninger af økonomiske oplysninger om erhvervsmæssigt fiskeri

Grønlands Fiskerilicenskontrol skal herved oplyse, at der, jf. § 2, stk. 1, i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 67 af 22. november 2021 om indberetning af produktionsmæssige og økonomiske oplysninger vedrørende erhvervsmæssigt fiskeri og produktionsanlæg på land, er frist for indberetning af produktionsmæssige og økonomiske oplysninger vedrørende erhvervsmæssigt fiskeri og produktionsanlæg på land for 2021 senest den 1. november 2022.

Manglende overholdelse af fristen kan medføre politianmeldelse for manglende overholdelse af indberetningspligten, jf. § 5, jf. § 2, stk. 1, i Selvstyrets bekendtgørelse nr. nr. 67 af 22. november 2021 om indberetning af produktionsmæssige og økonomiske oplysninger vedrørende erhvervsmæssigt fiskeri og produktionsanlæg på land.

Det er muligt at indberette fiskerioplysninger på linket herunder:
https://indberetning-fiskerioplysninger.sullissivik.gl/eco-rep/login , blanketten vil også være tilgængelig på Sullissivik snarest.

Bemærk, at det ikke er muligt at tilgå den online rapporteringsblanket fra en pc med en ip adresse registreret uden for Grønland.

Du kan finde en guide til log-in her:

DA: https://gflk.gl/wp-content/uploads/2021/12/Guide-til-indberetning-af-oekonomiske-indberetninger-DA.pdf

For yderligere oplysninger kontakt Grønlands Fiskerilicenskontrol på tlf. 34 50 00 eller via e-mail gf**@na***.gl

Scroll to Top