Navnekonkurrence

Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK) udskriver navnekonkurrence, så det nye store fartøj (tidligere Sisak IV) kan få et navn, der skal have relation til det opgaver GFLK har, det farvande og områder vi skal sejle i.
Det nye navn skal selvfølgelig også have en tydelig kobling til omgivelserne.
Sådan deltager du i navnekonkurrencen
Alle kan byde ind med forslag til et navn til det nye fartøj.
Navnekonkurrencen løber fra 25. november og til den 16. december.
Man kan indsende sit forslag til gf**@na***.gl
Et bedømmelsesudvalg træffer beslutning om det nye navn.

Scroll to Top