Stop for laksefiskeri for erhvervsfiskere i Sydvestgrønland

Stop for laksefiskeri for erhvervsfiskere i forvaltningsområde Sydvestgrønland den 15. september 2023

Grønlands Fiskerilicenskontrol meddeler at fiskeri efter laks for fritidsfiskere stopper i forvaltningsområde Sydvest den 15. september 2023, da kvoten er ved at være opfisket.

Alle laksegarn i nævnte område skal være bjærget senest samme dag, som fiskeriet stopper inden kl 23.59.

GFLK opfordrer fortsat til, at fiskerne rapporterer deres fangster hurtigst muligt efter man har fisket. GFLK skal også gøre opmærksom på, at hvis man har licens, skal man også rapportere, selvom man ikke har fisket, eller hvis man har fisket og ikke fanget noget (0-fangst). Dette skal gøres senest den 29. september 2023. Hvis man ikke rapporterer senest den 29. september 2023 kan man ikke få udstedt licens til at fiske efter laks i 2024.

Man kan finde mere information om rapportering af laksefangster på Sullissivik.gl under ”Rapporter din laksefangst”.

For yderligere oplysninger kontakt Grønlands Fiskerilicenskontrol på tlf. 34 50 00 eller via e-mail gf**@na***.gl

Med venlig hilsen

Grønlands Fiskerilicenskontrol
gf**@na***.gl
Toqq/direkte +299 34 50 00

Scroll to Top