Stationsleder til Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK), Sisimiut

Til Regionskontoret i Sisimiut søger vi en velkvalificeret og serviceminded stationsleder til kontrollens mange udfordrende opgaver. Kontoret består af en afdeling med 4 medarbejdere. Hovedopgaverne er koordination af kontorets monitering, overvågning og kontrol af grønlandsk fiskeri og fangst i et tæt samarbejde med GFLK’s ledelse. 

Kvalifikationer:

 • Fiskeri- og jagtkontrolløruddannelse er en fordel.
 • Relevant uddannelse og erfaringer inden for fiskeri og jagt
 • Relevant ledelseserfaring er en fordel.
 • Godt kendskab til love og bekendtgørelser på området for fiskeri, fangst og jagt.
 • Kendskab til GFLK’s procedure og indrapporteringssystem er en fordel
 • Du kan arbejde selvstændigt og er beslutningsdygtig, også når det går stærkt.
 • Du er stabil og har et godt overblik.
 • Du har gode samarbejdsevner over for kolleger og samarbejdspartnere.
 • Du er moden, fleksibel og kan arbejde under pres.
 • Du skal kunne tale og skrive grønlandsk og dansk. Gode engelskkundskaber er en fordel.

 Arbejdsopgaver:

 • Ledelse af regionskontoret i Sisimiut, herunder planlægning af de daglige kontrolopgaver.
 • Planlægning af kontrolkampagner i samarbejde med GFLK’s ledelse
 • Administrative opgaver, herunder ansvar for vedligehold og reparation af materiel og udstyr
 • Indgår i den daglige vagt på lige fod med medarbejderne
 • Deltagelse i div. arbejdsgrupper APNN/GFLK om kontrol og risikoanalyser.
 • Høringspart til IT-udvikling m.v.
 • Høringspart til nye regler og lovgivning,
 • Lokal kontakt til kommunale myndigheder og fisker- og fanger-organisationer.
 • Arrangere informationskampagner for fiskere, fangere og kommunekonsulenter i samarbejde med GFLK’s

Arbejdstiden vil være varierende, og der arbejdes efter vagtplaner, der udarbejdes månedsvis forud. Du skal være indstillet på at arbejde på alle tidspunkter af døgnet og alle ugens dage.

Om dig
Endvidere lægger vi vægt på, at du er serviceminded, hjælpsom og tilgår dagligdagen med godt humør. Du skal være struktureret og skal kunne levere og afslutte opgaver i god kvalitet og til tiden. Vi lægger også vægt på, at du er villig til at yde en ekstra indsats, når det gælder.

Grønlands Fiskerilicenskontrol opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Løn og ansættelsesforhold
Løn – og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan anvises personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Ansøgningsfrist
Du søger stillingerne ved at sende din ansøgning, CV, eksamensbeviser og eventuelt andre bilag online i Selvstyrets rekrutteringssystem på EMPLY senest  12. maj 2021.

Hvis du vil videre mere
Og har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte  Kontrolchef Gerth K. Kristensen på mail adr. ge**@na***.gl eller på telefon nr.  +299 34 53 52

Vi modtager ikke ansøgninger på email.

Scroll to Top