Stop for fiskeri efter stenbiderhunner i forvaltningsområde 1Bb den 15. juni

Det varsles hermed at fiskeri efter stenbiderhunner i forvaltningsområde 1Bb lukkes 15. juni kl. 23.59, da kvoten er ved at være opfisket. Sidste indhandlingsdag af stenbiderhunner fra forvaltningsområde 1Bb er 15. juni kl. 23.59.

For yderligere oplysninger kontakt Grønlands Fiskerilicenskontrol på tlf. 34 50 00 eller via e-mail gf**@na***.gl

Scroll to Top