Bekæmpelse af ulovligt fiskeri

Ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri er med til at nedfiske bestandene, at fordreje konkurrencen og stiller ærlige fiskere urimeligt dårligt, og bidrager til at ødelægge levesteder.
Flere certificeringssystemer er oprettet med henblik til at bekæmpe ulovligt fiskeri.

Læs mere om dem her.

Læs også...

EU certificering

Her kan du læse om EU certificering, og hvordan du sikrer dig, at din eksport er certificeret

Port State Control

Her kan du læse om Port State Control,
og hvordan du laver PSC certifikater

Scroll to Top