EU Certificering

For at kunne eksportere til EU skal fisk og fiskeprodukter ledsages af et certifikat, der bekræfter, at fangsterne er lovligt fisket. Det er en vigtig foranstaltning til bekæmpelse af ulovligt fiskeri.

Som grønlandsk eksportør skal du anmode om et fangstcertifikat for fisk og fiskeprodukter, du eksporterer til EU. Se listen over de certifikatpligtige produkter her.

GFLK er den ansvarlige myndighed for håndtering af EU-certifikater og validering af grønlandske fiskeres fangstattester, i henhold til Rådets Forordning (EF) 1005/2008 af 29. september 2008, i forbindelse med bekæmpelse af IUU fiskeri. 

Der findes en selvbetjeningsløsning til generering og validering af disse. Forudsætningen for benyttelse af systemet er, at du er oprettet som eksportør, samt at alle fangstindberetninger er registreret i GFLKs database og er godkendt.

Til oprettelsen skal du sende følgende til GF***************@na***.gl:

  • Bemyndigelse med underskrift for de medarbejdere, som skal bruge selvbetjening. Hent skabelon her.
  • En gyldig eksporttilladelse, som du kan få udstedt hos Departementet for Erhverv, Handel, Udenrigs og Klima.
  • En fuldmagt fra skipperen eller rederi for alle fartøjerne, der er over 12 meter. Hent skabelon her.
  • En fuldmagt fra skipperen for et indhandlingsskib. Hent skabelon her.

Om du er første- eller andenhånds opkøber eller et rederi, skal du udarbejde en edb-læsbar fil, som dækker lige nøjagtigt den forsendelse du er i gang med at eksportere. Hent skabelon og vejledning her.   

Fangstrapporteringen, om det er via meldinger eller indhandling, skal være rapporteret hos GFLK og være godkendt, inden du kan anmode om validering af de certifikater, som du ønsker valideret.

Du kan starte selvbetjening her. Se vejledning til selvbetjeningen her. Hvis du forarbejder fisk fra et udenlandsk fartøj, skal du ledsage din forsendelse af et forarbejdningscertifikat (Appendiks 4), som GFLK behandler med baggrund i de udenlandske fangstcertifikater. Hent skabelon til appendiks 4 her, samt til appendiks 1 her og vejledning her.     

GFLK behandler udelukkende certifikater for fangster, der stammer fra grønlandske fartøjer og de grønlandske forarbejdningscertifikater. Det betyder, at hvis de fisk og fiskeprodukter, du eksporterer, stammer fra et udenlandsk fiskefartøj, skal du anmode om fangstcertifikater hos flagstatsmyndigheden for fartøjet. Hvis det til gengæld er grønlandske fiskefartøjer, der losser deres fangster på et udenlandsk indhandlingsskib, skal du først anmode om certifikater hos GFLK og derefter anmode om en appendiks 4 hos flagstatsmyndigheden for indhandlingsskibet.

Husk at hvis fangstrapporteringen ikke er korrekt, er mangelfuld, eller hvis blot en af dine leverandører har indhandlet ulovligt fanget fisk, f.eks. uden gyldig licens, eller er taget som ulovlig bifangst, kan GFLK ikke validere dit certifikat. Uden et godkendt certifikat vil EU-myndighederne ikke tillade import. Sker det, sendes dine varer tilbage til Grønland eller bliver destrueret. Derfor skal du som eksportør sikre dig, at dine leverandører har overholdt de regler, der er for fiskeri og indhandling.

På EU Kommissionens hjemmeside om bekæmpelse af ulovligt fiskeri kan du læse her om retsgrundlag. Du vil også se listen her over de EU-havne, hvor et grønlandsk fartøj direkte kan losse. Her en særskilt liste for de danske havne. Al korrespondance til GFLK vedrørende EU certificering foregår udelukkende via GF***************@na***.gl

Læs også...

EU certificering

Her kan du læse om EU certificering, og hvordan du sikrer dig, at din eksport er certificeret

Port State Control

Her kan du læse om Port State Control,
og hvordan du laver PSC certifikater

Scroll to Top