Port State Control

Havnestatskontrol (Port State Control) af udenlandske fartøjer i grønlandsk havn

Udenlandske fartøjer med fangst om bord, som ikke tidligere har været landet, må udelukkende anløbe en havn i Grønland, der er anvist af Grønlands Fiskerilicenskontrol, efter tilladelse fra havnestatsmyndigheden. Dette gælder, uanset om det er med henblik på landing, omladning eller for at modtage service.

Listen over anviste havne kan findes på NEAFC‘s eller NAFO‘s hjemmeside.

Melding om havneanløb til grønlandsk havne

Udenlandske fartøjer, der ønsker at anløbe en havn i Grønland, skal give meddelelse herom til GFLK senest 3 arbejdsdage før forventet ankomst. Hvis et udenlandsk fartøj herefter ønsker at annullere meddelelsen om forventet ankomst, kan dette gøres op til 24 timer før den oprindelige forventede ankomst.

GFLK kan fastsætte en anden tidsfrist end de to førnævnte tidsfrister.

Havnestatskontrol (Port State Control) af fangster fisket i NEAFC og NAFO regulerede områder

Grønland har indgået en aftale med the North East Atlantic Fisheries Commission (NEAFC) og the North Atlantic Fisheries Organisation (NAFO) om, at fartøjer skal sende et PSC certifikat inden de lander deres fisk i hele Nordatlanten.

Port State Control (PSC) gælder for landing af:

  • Alle fiskeriprodukter fra NEAFC’s konventionsområde (øst for 42 W)
  • Alle fiskeriprodukter fra internationalt farvand fra NAFO’s konventionsområde (vest for 42 W)

Fartøjer, der alene lander ferske tankførte produkter i udlandet fanget i NEAFC’s konventionsområde er også omfattet af PSC.
Der er altid to myndigheder, der skal godkende landing af fangst: flagstatsmyndigheden som validerer fangstoplysningerne, og havnestatsmyndigheden som godkender og eventuelt inspicerer landingen.

GFLK fungerer som havnestatsmyndighed for udenlandske fartøjer, der lander i Grønland, og som flagstatsmyndighed for grønlandske fartøjer, der lander i udenlandske havne.

Du skal normalt indberette de mængder, du vil indhandle, senest tre arbejdsdage før landing. Lander du i Norge, kan du dog vente med at indberette indtil 24 timer før landing. Du skal indberette, om du lander din egen fangst, eller om du lander fangst, du har fået omladet fra et andet fartøj.

North Atlantic Fisheries Organization (NAFO) kan du hente regelsættet, og du kan hente PSC-blanketterne og listen over godkendte havne (designated ports). Blanketterne skal sendes til havnestatsmyndigheden i den havn, hvor du vil lande din fangst. Kontaktadresser, e-mail og faxnumre for godkendte havne findes på hjemmesiden. 

Havnestatsmyndigheden sender blanketterne til flagstatsmyndigheden, der skal bekræfte og returnere blanketterne til havnestatsmyndigheden, som derefter kan godkende eller afvise landingen.

North East Atlantic Fisheries Commision (NEAFC) har du mulighed for at indberette online via en selvbetjening. Du skal først oprettes som skipper, således at du kan tilgå selvbetjeningen og anmode om PSC. Du kan også hente vejledning, samt listen over godkendte havne (designated ports), der gælder for NEAFC’s områder.
Både havne- og flagstatsmyndigheden godkender eller afviser landingen via selvbetjening. Som skipper kan du følge status på din PSC-anmodning på hjemmesiden.
Udenlandske fartøjer, der er omfattet af PSC, kan kun lande i Nuuk.

Læs også...

EU certificering

Her kan du læse om EU certificering, og hvordan du sikrer dig, at din eksport er certificeret

Port State Control

Her kan du læse om Port State Control,
og hvordan du laver PSC certifikater

Scroll til toppen