Rapportering

Der findes forskellige regler for rapportering af kystnært og havgående fiskeri. Reglerne for rapportering er også afhængige af fartøjets størrelse.

Kystnært fiskeri

Det kystnære fiskeri i Grønland foregår fra kysten og ud til 3 sømil uden for basislinjen.  

Inden for 3 sømil-grænsen er det tilladt at fiske med joller og mindre fartøjer under 75 BRT/120 BT. Der er dog visse undtagelser fra disse regler, hvor fx større fartøjer, der fisker efter rejer eller kammuslinger, må fiske inden for 3 sømil-grænsen. 

Mindre fartøjer med licens til kystnært fiskeri efter torsk og krabber må gerne fiske uden for 3 sømil uden for basislinjen. I visse områder kan der også bruges hundeslæde og snescooter i forbindelse med isfiskeri om vinteren.

For rapportering af fangster af fisk i det kystnære segment, gælder der følgende regler:

  • Landingserklæring. Det er lovpligtigt at rapportere sine fangster ved en landingserklæring. Læs mere om dette under Indhandling for erhvervsfiskere.
  • Logbogsføring. Hvis dit fiskefartøj er 9,4 meter længde over alt, eller derover, er det lovpligtigt, at du fører en logbog på fartøjet. Læs mere om dette under Logbogsføring.

Havgående fiskeri

Det havgående fiskeri i Grønland foregår fra 3 sømil uden for basislinjen og ud til Grønlands EEZ (Eksklusiv Økonomiske Zone).

For rapportering af fangster af fisk i det havgående segment, gælder der følgende regler:

  • Landingserklæring. Det er lovpligtigt at rapportere sine fangster ved en landingserklæring. Læs mere om dette under Indhandling for erhvervsfiskere.
  • Logbogsføring. Hvis dit fiskefartøj er 9,4 meter længde over alt, eller derover, er det lovpligtigt, at du fører en logbog på fartøjet. Læs mere om dette under Logbogsføring.
  • Meldinger. Hvis et fartøj er 75 BRT/120 BT eller derover, skal det sende meldinger om fartøjets aktiviteter. Læs mere om dette under Meldinger.

Læs også...

Indhandling til erhvervsfiskere

Her kan du læse om landingserklæring for erhvervsfiskere og finde vejledning herom

Indhandling for opkøbere

Her kan du hente oplysninger om opkøberens forpligtigelser, samt finde vejledninger og skabeloner

Bifangst

Her kan du læse om registrering af bifangster, herunder også koraller, havsvampe, havpattedyr og fugle

Meldinger

Her kan du læse om de forskellige typer meldinger
og hente skabeloner

Logbogsføring

Her kan du læse om forskellige typer af logbogsføring og hente vejledning herom

Scroll to Top