Bifangst

Inden for det grønlandske fiskeri er bifangst defineret som fangst af alle levende organismer, som ikke er omfattet af fartøjets eller fiskerens licens. 

For eksempel, hvis du som erhvervsfisker, kun har en licens til at fiske efter torsk, og på din fisketur også får hellefisk i dit garn, så skal du rapportere hellefisk som bifangst. Hvis du har licens til at fiske efter hellefisk, vil den ikke betragtes som bifangst, men skal rapporteres på normal vis via indhandlingen eller logbogen. 

Genudsætning 

Ved bundgarnsfiskeri må fisk, som er under mindstemålene, ikke beholdes ombord, men skal genudsættes, så vidt muligt levende. Vær’ opmærksom på at genudsatte fisk også skal rapporteres i logbogen eller via indhandlingen.

Bifangst af helleflyndere (fanget med andre redskaber end trawl) må ikke beholdes ombord, men skal genudsættes, så vidt muligt levende.  

Krabber 

Hunkrabber skal altid genudsættes, så vidt muligt levende. 

Hankrabber skal genudsættes, hvis de måler under 10 cm fra snudespids til halefinnens spids. Der måles henover rygskjoldet ved 3 ben.   

Bløde krabber 

Bløde krabber skal genudsættes og skal altid registreres i logbogen. Når du som fisker registrerer bifangst af bløde krabber, vil mængderne ikke blive fratrukket kvote. Det er kun de mængder af krabber, som indhandles, der vil blive fratrukket kvoten.  

Det er vigtigt, at fangster af bløde krabber registreres i logbogen, da den viden det bidrager med, er en hjælp til at sikre et godt og langsigtet fiskeri efter krabber.  

Bitter Crab Disease 

Krabber smittet med BCD (Bitter Crab Disease) må ikke genudsættes, men skal bringes i land. Dette er for at undgå spredning til raske krabber. 

Koraller og havsvampe 

Koraller og havsvampe er arter, som man i Grønland ikke kan få licens til at fiske efter. De vil derfor altid betegnes som bifangst. 

Fangster af koraller og havsvampe skal altid registreres i logbogen. 

Hvis du fanger mere end 60 kg. levende koraller og/eller 300 kg. levende havsvampe i et trawltræk, SKAL du: 

  • indstille fiskeriet
  • flytte mindst 2 sømil fra slutpositionen af trawltrækket i en retning, hvor du mindst kan forvente at fange koraller og havsvampe 
  • give meddelelse til GFLK pr. mail. 

Du kan hente guide til identifikation af koraller og havsvampe på forskellige sprog herunder: 

Koraller:  Grønlandsk, Dansk, Engelsk

Havsvampe: Engelsk

Havpattedyr 

Husk at alt det du fanger i dine fiskeredskaber, skal du notere i din logbog eller oplyse ved indhandling. Hvis du fanger havpattedyr og fugle, skal du også notere det i logbogen. Her finder du en liste over betegnelser for fugle og havpattedyr.

Læs også...

Indhandling til erhvervsfiskere

Her kan du læse om landingserklæring for erhvervsfiskere og finde vejledning herom

Indhandling for opkøbere

Her kan du hente oplysninger om opkøberens forpligtigelser, samt finde vejledninger og skabeloner

Bifangst

Her kan du læse om registrering af bifangster, herunder også koraller, havsvampe, havpattedyr og fugle

Meldinger

Her kan du læse om de forskellige typer meldinger
og hente skabeloner

Logbogsføring

Her kan du læse om forskellige typer af logbogsføring og hente vejledning herom

Scroll to Top