Indhandling for opkøbere

Indhandlingsrapportering er obligatorisk for alle landinger til et landanlæg i Grønland.  

Som opkøber er du forpligtet til at videregive oplysninger om indhandlinger til Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK). Det er vigtigt, at en indhandling indeholder alle oplysninger om fiskerens fisketur, også om der har væres bifangster eller udsmid undervejs. Hvis fiskeren selv beholder dele af fangsten, skal dette også fremgå af indhandlingen.

Rapportering af indhandlinger er nødvendige for, at GFLK kan beregne kvoteforbrug af de fiskerier, hvor der ikke er pligt til at føre logbog.  

Rapportering er også en vigtig forudsætning for at kunne eksportere fiskeprodukter til EU. 

Da rapportering er en forudsætning for al eksport til EU, skal indhandlingsrapportering være sendt, inden der af eksportøren kan anmodes om validering af fangstattest til brug for EU certifikat. 

Landingserklæring

Når en fisker indhandler sin fangst, skal du som opkøber udfylde en landingserklæring, som fiskeren skal underskrive.  

Der kan laves tre forskellige slags landingserklæringer: 

  • Landingserklæring for grønlandske fartøjer med logbogspligt (fartøjer 9,4 meter længde overalt eller derover) 
  • Landingserklæring for grønlandske fartøjer uden logbogspligt (fartøjer under 9,4 meter længde overalt) 
  • Landingserklæring for landing i udlandet eller i Grønland med henblik på direkte eksport 

Som indhandlingssted skal du videresende oplysninger om indhandlinger til GFLK i edb-læsbar form.  

Du kan hente skabelon til indhandlingsrapportering og vejledning her. 

Procedurer for rapportering

Du skal sende oplysninger om indhandlingsrapporteringer til GFLK senest den efterfølgende mandag kl. 12:00 vestgrønlandsk tid.  
GFLK kan forlange, at du som opkøber skal sende indhandlingsrapporteringen oftere end 1 gang ugentligt. Dette kan være aktuelt, fx hvis en kvote er tæt på opfiskning.  

Som opkøber er du på GFLKs foranledning forpligtet til at videresende alle landingserklæringer til GFLK, som erhvervsfiskere har underskrevet ved deres indhandling af fisk. Landingserklæringerne skal opbevares på indhandlingsstedet i mindst 3 år. 

Det er også opkøberens pligt at videresende logbøger, som afleveres ved indhandling. Opkøber skal påføre stempel, navn og dato på logbøger, som hører til fangsten for indhandlingen. Fiskeren skal have en kopi af logbogen og den originale logbog sendes til GFLK. Du skal sende disse hver mandag for den forudgående uge. 

GFLK kvitterer for modtagelsen af indhandlingsoplysningerne via mail, og såfremt der er nogle rettelser til de indsendte oplysninger, vil GFLK tage kontakt til opkøberen direkte. 

Rettelser til ældre indhandlinger

Hvis du som opkøber har rettelser til ældre indhandlinger, som allerede er indsendt til GFLK, skal rettelserne indsendes til GFLK hurtigst muligt. Det er vigtigt, at rettelserne registreres hos GFLK, da det kan have betydning for det nationale kvoteforbrug og i nogle tilfælde også fiskerens eget kvoteforbrug. 

Dette gør du ved at indsende en mail til GFLK med en fil i samme format, som når indhandlingsoplysninger sendes på normal vis, hvori rettelsen er lavet. 

Læs også...

Indhandling til erhvervsfiskere

Her kan du læse om landingserklæring for erhvervsfiskere og finde vejledning herom

Indhandling for opkøbere

Her kan du hente oplysninger om opkøberens forpligtigelser, samt finde vejledninger og skabeloner

Bifangst

Her kan du læse om registrering af bifangster, herunder også koraller, havsvampe, havpattedyr og fugle

Meldinger

Her kan du læse om de forskellige typer meldinger
og hente skabeloner

Logbogsføring

Her kan du læse om forskellige typer af logbogsføring og hente vejledning herom

Scroll to Top