Indhandling for erhvervsfiskere

Ved en indhandling forstås der den transaktion, der sker mellem fisker og opkøber. Når du som fisker indhandler din fangst af fisk hos en opkøber, får du en landingserklæring, som dokumenterer denne handling.

Landingserklæringen skal indeholde oplysninger om fiskeren, fiskeritilladelse (licens), anvendt fartøj og redskab, samt oplysninger om fangsten. Oplysninger om fangst er fx oplysning om position og tidspunkt for fangsten, information om hvilke arter og mængder, der er fanget, samt information om eventuelle bifangster eller udsmid. Du skal også oplyse om de fangster, som du ikke indhandler, fx hvis du selv beholder nogle af de fisk, du har fanget.  

Datoen for indhandlingen og den mængde du indhandler, skal du først udfylde, når indhandlingen er færdig. Du skal desuden underskrive landingserklæringen for at bekræfte at oplysningerne er korrekte. 

Som erhvervsfisker er du forpligtet til at indberette hele din fangst, når du lander din fangst til en opkøber. Opkøberen sørger for at videresende oplysninger om din indhandling til Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK).

Rapportering af indhandlinger er nødvendig, for at GFLK kan beregne kvoteforbrug af de fiskerier, hvor der ikke er pligt til at føre logbog.  

Her kan du finde en skabelon til en landingserklæring, som indeholder de oplysninger, der skal angives. 

Læs også...

Indhandling til erhvervsfiskere

Her kan du læse om landingserklæring for erhvervsfiskere og finde vejledning herom

Indhandling for opkøbere

Her kan du hente oplysninger om opkøberens forpligtigelser, samt finde vejledninger og skabeloner

Bifangst

Her kan du læse om registrering af bifangster, herunder også koraller, havsvampe, havpattedyr og fugle

Meldinger

Her kan du læse om de forskellige typer meldinger
og hente skabeloner

Logbogsføring

Her kan du læse om forskellige typer af logbogsføring og hente vejledning herom

Scroll to Top