Information om ERS

Information om ERS

Pr. 1. august 2021 bliver det obligatorisk for fiskefartøjer på 17 meter længde over alt (LOA) at bruge Elektronisk Rapporteringsystem (ERS).

Kontrolbekendtgørelsen kan findes på Naalakkersuisuts hjemmeside på https://lovgivning.gl/

Der er en implementeringsperiode for indførelsen, så alle fartøjer skal benytte ERS senest 6 måneder efter bekendtgørelsens ikrafttræden – det vil sige senest den 31. januar 2022. Grundet corona er denne frist udsat to måneder; altså til den 31. marts.

Den 1. august 2023 udvides kravet, så det bliver obligatorisk for fiskefartøjer på 15 m LOA og derover at benytte ERS.

Mindre fiskefartøjer kan vælge at benytte ERS frivilligt.

GFLK stiller ERS-softwaren til rådighed, mens det påhviler ejeren af fiskefartøjet at stille hardware i form af en PC og kommunikationsudstyr til rådighed.
ERS-softwaren fylder ca. 50MB og kan køre på alle nyere PC’er med styresystemet Windows v. 10 eller nyere.
PC skal være forbundet til en enhed, der kan kommunikere med GFLKs ERS-server.
Kommunikationen kan foretages over internettet eller ved hjælp af en satellit transciever godkendt af GFLK.
GFLK har godkendt Thrane&Thrane (TT-3027, TT-3026), CLS (Triton, Thorium LEO100).

GFLK kan bistå med praktisk hjælp til installation af ERS-softwaren, opsætning af softwaren, så den passer godt til det fiskeri, fartøjet deltager i, og vejledning i daglig brug.

Fra et fartøj påbegynder brug af ERS, vil der i en periode på tre måneder skulle føres papirlogbog sideløbende med henblik på at sikre, at evt. problemer med implementeringen af nye rutiner på fartøjerne ved overgangen til elektronisk logbog ikke forringer datakvaliteten.

Meldereglerne bør være let genkendelige i den nye bekendtgørelse. For fartøjer, der alene fisker i grønlandsk farvand, gøres særligt opmærksom på tidsfrister og indhold i afsejlingsmeldingen ved afsejling fra havn (erstatter aktivmelding), daglig fangstmelding (erstatter ugemeldinger og papirlogbog) og havnemelding før indsejling i havn (erstatter passivmelding). Vær særligt opmærksom på, at alle fartøjer – også dem der har kortere ture – er omfattet af meldereglerne.

Kom godt i gang med ERS

GFLK vil løbende tage kontakt til de omfattede fartøjer i perioden mellem d. 1. august og d. 1. november 2021, og hjælpe med fartøjerne godt i gang med brugen af ERS.

Fartøjer, der vil i gang med ERS snarest, er velkomne til at kontakte GFLK.

Hent brugervejledningen til vCatch på dansk her: vCatch Brugervejledning v. 5.0.1.26
Hent brugervejledningen til vCatch på grønlandsk her: vCatch Brugervejledning v. 5.0.1.26 KAL

For at downloade den seneste version af vCatch, kan du benytte dette link: https://vcatch.kanuaana.gl/vcatch/UpdateClientServlet?downloadRequest=app 

Henvendelse til GFLK vedrørende support til ERS

Postkassen behandles løbende i åbningstiden mellem kl. 08.00 og kl. 16.00 vestgrønlandsk tid. Desuden behandles akutte henvendelser vedrørende ERS på hverdage kl. 23.59 UTC og i weekenden kl. 16.00 UTC og kl. 23.59 UTC.

Alm. telefonisk åbningstid på hverdage er mellem kl. 08.00 og kl. 16.00 vestgrønlandsk tid på 345000. Ved akut behov udenfor alm. åbningstid kontaktes GLFK på vagttelefon 547905 mellem kl. 23.00 UTC og kl. 23.59 UTC og i weekenden mellem kl. 15.00 UTC og kl. 16.00 UTC og igen mellem kl. 23.00 UTC og kl. 23.59 UTC.

For hurtigt at kunne supportere, hvor vi ikke kan være fysisk til stede, er det ofte nødvendigt, at vi kan tilgå computeren, hvor vCatch er installeret.
Ved fjernsupport anvender vi TeamViewer, som kan hentes gratis her: https://get.teamviewer.com/gflkquick (fylder ca. 18 MB).

Modtageren har altid fuld kontrol over fjernadgang via Teamviewer.

Læs også...

Indhandling til erhvervsfiskere

Her kan du læse om landingserklæring for erhvervsfiskere og finde vejledning herom

Indhandling for opkøbere

Her kan du hente oplysninger om opkøberens forpligtigelser, samt finde vejledninger og skabeloner

Bifangst

Her kan du læse om registrering af bifangster, herunder også koraller, havsvampe, havpattedyr og fugle

Meldinger

Her kan du læse om de forskellige typer meldinger
og hente skabeloner

Logbogsføring

Her kan du læse om forskellige typer af logbogsføring og hente vejledning herom

Scroll til toppen