Logbogsføring

Hvis dit fartøj er logbogspligtigt, skal du enten føre logbog ved hjælp af en papirlogbog eller ved hjælp af en elektronisk logbog.

Du skal anvende papirlogbog, hvis dit fartøj er 9,4 meter længde over alt (l.o.a.) eller derover.
Du kan anvende elektronisk logbog, hvis dit fartøj er 17 meter l.o.a. eller derover
Selvom du ikke er forpligtet til at bruge enten papir- eller elektronisk logbog, er du velkommen til frivilligt at benytte rapporteringsmuligheden.

Elektronisk logbog

Hvis du vil benytte elektronisk logbog (e-logbog/ERS) skal du kontakte GFLK.

Vær’ dog opmærksom på at du stadig skal benytte papirlogbog, da dette er lovpligtigt, hvis dit fartøj er 9,4 meter længde over alt (l.o.a.) eller derover, også selvom du benytter elektronisk logbog.

Papirlogbog

Hvis du skal benytte papirlogbog, skal du anvende en papirlogbog, som er godkendt af GFLK. Logbogen skal udfyldes løbende undervejs på fisketuren.

Logbogsen skal være udfyldt og underskrevet inden ankomst til havn eller indhandlingssted. Indhandlingsdato, indhandlingssted og landet mængde skal dog først oplyses, så snart indhandlingen er afsluttet.

2 eksemplarer af logbogsskemaet (de hvide og gule sider) inkl. eventuelle annullerede eksemplarer skal, hver gang fartøjet går i havn, hurtigst muligt og senest 48 timer efter landing sendes til:

GFLK
Boks 501
3900 Nuuk

Papirlogbogens røde kopi for indeværende og foregående år skal altid forefindes ombord. Den blå kopi kan evt. sendes til rederiet.

Der skal være en kopi af samtlige logbøger for indeværende og foregående år om bord på fartøjet.

Når du indhandler, skal indhandlingsstedet stemple din logbog. Du beholder en kopi af logbogen og indhandlingsstedet sender logbogen til GFLK.

Du kan henvende dig til dit lokale indhandlingssted for at få logbogsskemaer. Du kan også henvende dig til GFLK, som tilsender logbøger. Der er logbogsskemaer for forskellige fiskearter og typer af fiskeri. Husk derfor at oplyse, hvilken art du fisker efter, og hvilke redskaber du benytter.

Her kan du finde forskellige vejledninger til udfyldelse af papirlogbog:

Læs også...

Indhandling til erhvervsfiskere

Her kan du læse om landingserklæring for erhvervsfiskere og finde vejledning herom

Indhandling for opkøbere

Her kan du hente oplysninger om opkøberens forpligtigelser, samt finde vejledninger og skabeloner

Bifangst

Her kan du læse om registrering af bifangster, herunder også koraller, havsvampe, havpattedyr og fugle

Meldinger

Her kan du læse om de forskellige typer meldinger
og hente skabeloner

Logbogsføring

Her kan du læse om forskellige typer af logbogsføring og hente vejledning herom

Scroll to Top