Meldinger

Som erhvervsfisker med et fartøj på 75 BRT/120 BT eller derover er du forpligtet til at melde uanset, om du driver fiskeri på eller uden for Grønlands fiskeriterritorium. Du skal afgive melding ved følgende situationer:

  • Når dit fartøj ankommer i Grønlands fiskeriterritorium (ankomstmelding)
  • Når dit fartøj skal i gang med at fiske (afsejlingsmelding)
  • Når dit fartøj fortsat fisker mellem en aktiv- og en passivmelding (fangstmelding)
  • Når dit fartøj sejler ud af Grønlands fiskeriterritorium (afgangsmelding)
  • Inden dit fartøj sejler ud af Grønlands fiskeriterritorium og er stoppet med at fiske (havnemelding)

Meldingerne sendes pr mail til GFLK, GF**@na***.gl, eller pr fax til +299 34 63 60, og til Arktisk Kommando (AKO) fk***********@fi**.dk.

Alle udenlandske fartøjer er forpligtet til at sende meldinger til GFLK og AKO.

For alle udenlandske fartøjer samt bestemte grønlandske fartøjer er der pligt til at afgive melding om ankomst til eller afgang fra Grønlands fiskeriterritorium.

Der er flere varianter af hver type melding afhængig af fartøjets situation jf. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 39 af 20. december 2022 om kontrol med fiskeri. Hver meldingstype følger dog samme skabelon for header data.

Læs også...

Indhandling til erhvervsfiskere

Her kan du læse om landingserklæring for erhvervsfiskere og finde vejledning herom

Indhandling for opkøbere

Her kan du hente oplysninger om opkøberens forpligtigelser, samt finde vejledninger og skabeloner

Bifangst

Her kan du læse om registrering af bifangster, herunder også koraller, havsvampe, havpattedyr og fugle

Meldinger

Her kan du læse om de forskellige typer meldinger
og hente skabeloner

Logbogsføring

Her kan du læse om forskellige typer af logbogsføring og hente vejledning herom

Scroll to Top