Mistede redskaber

Mistede redskaber

Blanket til mistede redskaber DNK 
Blanket til mistede redskaber KAL

I Selvstyrets bekendtgørelse om tekniske bevaringsforanstaltninger i fiskeriet § 20 står der følgende: “Hvis de tabte fiskeredskaber ikke kan bjærges, skal føreren inden for 24 timer underrettet Grønlands fiskerilicenskontrol.”

Derfor har GFLK lavet et skema til fiskerne, så de kan udfylde de oplysninger som er påkrævet i henhold til bekendtgørelsen. Dette skema afleveres til indhandlingsstedet i forbindelse med indhandlingen.

Det er ikke ulovligt at miste redskaber. Tværtimod kan det medføre bødestraf ikke at rapportere. Det er derfor vigtigt at oplyse GFLK, hver gang du har mistet et redskab. Blanketten kan enten udskrives og udfyldes i hånden, hvorefter indhandlingsstedet kan indsende den sammen med logbøgerne, eller udfyldes på computeren og sendes direkte til GFLK på gf**@na***.gl

Fangstrapportering
Meldinger

Her kan du læse om de forskellige typer meldinger og hente skabeloner

Fangstrapportering til erhvervsfiskere

Her kan du læse om logbøger og landingserklæring og hente vejledning og skabeloner

Fangstrapportering for opkøbere

Her kan du hente oplysninger om kvotetræk og om fangststatistik

Scroll to Top