Fiskerikontrol

For at sikre langsigtet bæredygtig forvaltning af fiskeriet er det vigtigt at reglerne inden fiskeri efterleves. 

 

Fiskerikontrol består grundlæggende af de tre søjler: Monitering, Kontrol og Overvågning1. 

 

Monitering består af kontinuerlig overvågning af udnyttelsen af fiskeressourcenherunder kvoteoptag i de forskellige fiskerier. 

Kontrol udgøres af de lovgivningsmæssige betingelser, hvorunder udnyttelsen af ressourcen foregår. 

 

Overvågning af fiskerier indebærer forskellige typer af observationer af fiskeriaktiviteter, som for eksempel observatører på de havgående fiskefartøjer eller tilstedeværelsen af fiskerikontrollører i de kystnære fiskeområder. 

 

GFLK er den myndighed der skal sikre kontrollen af de grønlandske fiskerier. 

 

I emnerne længere nede kan du læse mere om den gældende lovgivning på fiskeriområdet.

 

1 Kilde: FAO 2000, http://www.fao.org/3/Y3274E/y3274e0g.htm

Læs også...

Fiskeri, Fangst og Jagtkontrol

Her kan du læse mere om GFLKs arbejde med kontrol inden for fiskeri, fangst og jagt.

Fartøjsovervågning

GFLK overvåger fiskefartøjer ved hjælp af satellitudstyr. Bestemte fartøjer har pligt til at installere udstyr til overvågning for at kunne drive erhvervsfiskeri.

Bemanding af fartøjer

Her kan du læse om de gældende regler for bemanding på fiskefartøjer

Landingskontrol

Kommer senere…

Kontrolstatistik

Her kan du finde statistik over det arbejde GFLK foretager. Kontrolstatistikken opgøres kvartalvis og opdateres snarest efter data er til rådighed.

Scroll to Top