Bemanding af fartøjer

Hvis dit fartøj er grønlandsk og over 24 meter længde over alt (l.o.a.) ifølge fartøjets målebrev, skal du være opmærksom på, at der er særlige krav til bemandingen af dit fartøj.  

Der gælder at: 

  • Mindst 60 % af officererne på dit fartøj skal have folkeregisteradresse i Grønland og have haft folkeregisteradresse i de 2 forudgående kalenderår. De skal også være fuldt skattepligtige til Grønland, og have været fuldt skattepligtige til Grønland i de 2 forudgående kalenderår. 
  • 100 % af øvrige besætningsmedlemmer skal have folkeregisteradresse i Grønland og have haft folkeregisteradresse i de 2 forudgående kalenderår. De skal også være fuldt skattepligtige til Grønland, og have været fuldt skattepligtige til Grønland i de 2 forudgående kalenderår. 

Inden starten af turen skal du sende listen over besætningen til GFLK. På listen skal du oplyse navn, stillingsbetegnelse, CPR-nummer, bopælskommune og dokumentation for uddannelse.  

Du kan hente formular her. 

GFLK kontrollerer om besætningsmedlemmerne har haft folkeregisteradresse i Grønland i de seneste 2 år, samt at de har været fuldt skattepligtige til Grønland i de seneste 2 år. 

Der kan efter ansøgning meddeles dispensation fra reglerne, hvis et besætningsmedlem har været væk fra Grønland de seneste 2 år på grund af uddannelse. 

Læs også...

Fiskeri, Fangst og Jagtkontrol

Her kan du læse mere om GFLKs arbejde med kontrol inden for fiskeri, fangst og jagt.

Fartøjsovervågning

GFLK overvåger fiskefartøjer ved hjælp af satellitudstyr. Bestemte fartøjer har pligt til at installere udstyr til overvågning for at kunne drive erhvervsfiskeri.

Bemanding af fartøjer

Her kan du læse om de gældende regler for bemanding på fiskefartøjer

Landingskontrol

Kommer senere…

Kontrolstatistik

Her kan du finde statistik over det arbejde GFLK foretager. Kontrolstatistikken opgøres kvartalvis og opdateres snarest efter data er til rådighed.

Scroll to Top