Fartøjsovervågning

GFLK overvåger fartøjer ved hjælp af satellitudstyr. Bestemte fartøjer har pligt til at installere udstyr til overvågning for at kunne drive erhvervsfiskeri.
Du skal installere overvågningsudstyr, hvis du opfylder mindst ét af de følgende kriterier:

 • Dit fartøj er på 50 BRT/90 BT og derover (ifølge fartøjets målebrev),
 • Du har en tilladelse til forarbejdning om bord, uanset størrelse af dit fartøj,
 • Du laster fisk eller fiskeprodukter fra et fiskefartøj i Grønlands fisketerritorium,
  uanset dit fiskefartøjs størrelse eller nationalitet,
 • Du fisker i internationale områder og i andre landes territorium,
 • Dit fartøj er ikke grønlandsk, og du fisker i Grønlands fiskeriterritorium.

Det er dig som ejer, der skal betale for udstyr, installation og forbrug af det lovpligtige system til
fartøjsovervågning. Læs mere om retningslinjer for installation af udstyret her.
Når du installerer eller afinstallerer fartøjsovervågningen, skal du oplyse dette til GFLK. Det gør du
ved at udfylde et certifikat, som kan findes her.


Overvågningsudstyr til kystnært fiskeri
For kystnært fiskeri skal du bruge udstyr af typen LEO eller SiriusOne. Det er O.S.
Electronic A/S, der er agent for LEO eller SiriusOne udstyr (www.os.gl).

Godkendt udstyr til kystnært fiskeri:

 • CLS-LEO
 • Sirius One: SIR 10-4

For fartøjsejere af fartøjer med Argos-transcievere om bord:
CLS, der er udbyder af Argos-transcievere, har meddelt at TELNET vil ophøre d. 31.
marts 2022.
Det betyder, at automatisk positionsfremsendelse til GFLK ikke længere er mulig ved
hjælp af Argos transcievere fra denne dato, og at fartøjer, der er forpligtiget (større
end 50BRT/90BT) til at sende automatiske positioner til GFLK, skal udskifte
transcieveren.
 

Overvågningsudstyr for havgående fiskeri
For havgående fiskeri skal du bruge Inmarsat C.
Du skal anmode om tilladelse til at downloade DNID til InmarsatC udstyr.
Blanketten til anmodning kan findes her.
Godkendt udstyr til havgående fiskeri:

 • Inmarsat-C:  TT-3022D, TT-3026L, TT-3026S og tilsvarende TT-typer,
 • Furuno: Felcom eller Trimble;
 • Sirius One: SIR 10-4
 • CLS-LEO

Læg desuden mærke til, at hvis dit fartøj er større end 17 m LOA (og større end 15 m
LOA fra d. 1/8/2023) skal du udfylde elektronisk logbog (ERS) senest d. 31. marts 2022.

Når du fisker uden for Grønlands fiskeriterritorium sender overvågningssystemet automatisk dine positioner til de relevante myndigheder.
Ved tekniske nedbrud skal du sende manuelle positioner via e-mail til GFLK.
Du har pligt til at kende de nærmere regler, der gælder for de enkelte lande og internationale områder.

 

Læs også...

Fiskeri, Fangst og Jagtkontrol

Her kan du læse mere om GFLKs arbejde med kontrol inden for fiskeri, fangst og jagt.

Fartøjsovervågning

GFLK overvåger fiskefartøjer ved hjælp af satellitudstyr. Bestemte fartøjer har pligt til at installere udstyr til overvågning for at kunne drive erhvervsfiskeri.

Bemanding af fartøjer

Her kan du læse om de gældende regler for bemanding på fiskefartøjer

Landingskontrol

Kommer senere…

Kontrolstatistik

Her kan du finde statistik over det arbejde GFLK foretager. Kontrolstatistikken opgøres kvartalvis og opdateres snarest efter data er til rådighed.

Scroll to Top