Kontrolstatistik

Her kan du finde statistik over det arbejde GFLK foretager. Kontrolstatistikken opgøres kvartalvis og opdateres snarest efter data er til rådighed.

Der tages forbehold for at der kan laves korrektioner til opgørelserne. 

 

 

GFLK 4. kvartal 2021

KONTROLLER AF FARTØJER

20202021
1317

KONTROLLER AF JOLLER

20202021
1212

ANMELDELSER SENDT TIL POLITIET

20202021
12

ADVARSLER1

20202021
32

LANDINGSKONTROLLER2

20202021
54

OBSERVATØRDÆKNING AF RAPPORTERET FANGST3

20202021
12,8 %32,2 %4

Bemærkninger

Rapporten sammenligner 4. kvartal 2020 mod 4. kvartal 2021.

1: Advarsler er summen af påtaler og henstillinger.

2: Landingskontroller inkluderer faretøjer over 75 BRT.

3: Observatørdækning gælder for logbogspligtige faretøjer, som har fisket i Grønlandsk farvand og internationalt farvand under NAFO og NEAF. Beregningen tager udgangspunkt i, om der har været en eller flere observatører om bord på en tur og den rapporterede fangst på turen.

4: Den høje observatørdækningen for Q4 2021 skyldes manglende indtastning af logbøger. Observatørdækningen vil normalisere sig efterhånden, som logbøgerne bliver indtastet.

Historiske Kontrolstatistikker

Læs også...

Fiskeri, Fangst og Jagtkontrol

Her kan du læse mere om GFLKs arbejde med kontrol inden for fiskeri, fangst og jagt.

Fartøjsovervågning

GFLK overvåger fiskefartøjer ved hjælp af satellitudstyr. Bestemte fartøjer har pligt til at installere udstyr til overvågning for at kunne drive erhvervsfiskeri.

Bemanding af fartøjer

Her kan du læse om de gældende regler for bemanding på fiskefartøjer

Landingskontrol

Kommer senere…

Kontrolstatistik

Her kan du finde statistik over det arbejde GFLK foretager. Kontrolstatistikken opgøres kvartalvis og opdateres snarest efter data er til rådighed.

Scroll to Top