Om os

Mission og vision – mål og formål

Mål:
At sikre bevarelse af og en bæredygtig udnyttelse af bestandene. En bæredygtig regulering skal videre bevirke optimal udnyttelse af kvoter i jagt- og fiskerierhvervet, både til søs og til lands

Formål:
At sikre monitorering, kontrol og overvågning af fiskeri- og fangst, gennem en effektiv regelefterlevelse, så der politisk og forvaltningsmæssigt kan ageres.

Værdier

Respekt
Handler om ordentlighed

Ansvarlighed
Handler om, at vi tager ansvaret for at processerne forløber som de skal

Tillid
Handler om troværdighed – at vi gør det vi siger!

Fiskerilicensinspektør

Claus E. Nielsen

CNIE@ nanoq.gl

Kontrolchef

Gerth K. Kristiansen

GEKK@ nanoq.gl

Chef for IT og internationalt samarbejde

Mads R. Lund

MARL@ nanoq.gl

Administrationschef

Svend L. Larsen

SLLA@ nanoq.gl

Seniorkonsulent

Mads T. Nedergaard

MADS@ nanoq.gl

GFLKs primære formål er at sikre, at Grønlands Selvstyres fiskeri- og fangstlovgivning overholdes, herunder de regler som er udstedt i henhold til gensidige bilaterale aftaler eller i medfør af Grønlands deltagelse i internationale forvaltningsorganisationer eller tiltrædelse af internationale konventioner om udøvelse af fiskeri.

GFLK varetager en række af opgaver inden for både administrativ kontrol og direkte kontrol af fiskeri og jagt. Hovedopgaverne, som GFLK varetager, er blandt andet:

 • Løbende kontrol af indsendte meldinger, logbøger og indhandlinger fra fiskefartøjer og indhandlingssteder.
 • Overvågning af fiskefartøjers aktiviteter i grønlandsk farvand og grønlandske fartøjer i internationalt farvand via et satellitbaseret overvågningssystem.
 • Kvoteopgørelser af fiskerier, der formidles videre til relevante organisationer og myndigheder. Disse opgørelser tager udgangspunkt i data fra meldinger, logbøger, landinger og indhandlinger.
 • Inspektionssejladser udført af fiskerikontrollørerne i det kystnære område, samt fiskeriobservatører ombord på havgående fartøjer samt kampagner i samarbejde med Arktisk Kommando.
 • Validering af grønlandske fangstattester vedrørende fiskeprodukter til eksport til EU.
 • Havnestatskontrol (Port State Control, PSC) og bekæmpelse af illegalt, ureguleret og urapporteret fiskeri (IUU), samt internationale samarbejder bl.a. i Northwest Atlantic Fisheries Organization (NAFO) og North East Atlantic Fisheries Commission (NEAFC).
 • Bilaterale aftaler og kontrolsamarbejder.

Hovedprincippet bag fiskerikontrol er opsyn, kontrol og overvågning også kaldet MCS, der står for Monitoring, Control and Surveilance. GFLK anvender en række redskaber for netop at kunne overvåge og kontrollere fiskeriet i Grønland.
Fiskeriet reguleres for at sikre en bæredygtig udnyttelse af bestanden, samt en bæredygtig økonomi. En bæredygtig regulering skal videre bevirke højere kvoter og dermed bedre økonomi i fiskerierhvervet, både til søs og til lands.

Forudsætningen for en succesfuld regulering er en effektiv håndhævelse af reglerne, således at der politisk og forvaltningsmæssigt kan gribes ind, dersom et fiskeri ikke udvikler sig i den ønskede retning.
Til at løfte sine kontrolmæssige opgaver, anvender GFLK, i samarbejde med APNN, et avanceret registreringssystem i form af en central database, der består af en række registre:

 • et fartøjsregister
 • et individregister
 • et register til meldinger
 • et register til logbogsdata
 • et register til indhandlingsdata
 • et kvoteregister
 • et licensregister
 • et fangst- og jagtregister

Databasen muliggør validering af data samt danner grundlag for udarbejdelse af diverse statistikker til nationalt og internationalt brug. Data fra fiskeriet bruges blandt andet af Grønlands Naturinstitut i forbindelse med vurdering af fiskebestande og til biologisk rådgivning om TAC og kvoter.

Vejledning vedrørende meldinger, fangstrapporteringer, m.v. kan du finde på denne hjemmeside.

Scroll to Top